Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 2 april 2008

Staat en toekomst van onze Delta

Het systeem van onze Delta vormt de inspiratiebron voor twaalf artikelen. Ze beschrijven onderdelen van het deltasysteem die illustratief zijn voor hoe de delta in elkaar zit en hoe de delta functioneert: 'Onze Delta: feiten, mythen en mogelijkheden'. De artikelen zijn gesorteerd op vijf onderwerpen: Verkennen van veiligheid; Keuzes voor de kust; Rek in het rivierengebied; Stellingen over steden; Beschouwingen over de bodem.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: