Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 2 april 2008

Tien vragen over de Oost-Aziatische boktor

Foto: PD
De Oost-Aziatische boktor is al enkele malen aangetroffen in Nederland. Eind 2007 is de boktor voor het eerst aangetroffen in de Nederlandse groene ruimte. In een artikel in De Boomkwekerij worden tien vragen over dit beestje beantwoord. Deze boktorren hebben een voorkeur voor levende bomen. Voornamelijk via de vraat van de larven kunnen ze deze bomen ernstig verzwakken en soms zelfs doden. Dit kan leiden tot economische gevolgen voor boomkwekerijen en telers, maar ook tot aantasting van loofbomen in bewoonde gebieden en in de natuur.

Details | achtergrondartikel | achtergrondinformatie PD | alle artikelen in De Boomkwekerij no. 13

Geen opmerkingen: