Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 24 april 2008

Pijn? Nu snap je waarom

foto:www.vraaghetaantom.nl
De gemeente Heiloo heeft een enthousiast draagvlak gecreëerd voor vermindering van de fysieke belasting bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Het ziekteverzuim is laag. Bij Grijs/Groen op de werkvloer werken ze met de TOM-methode. De werknemers gaan bewust om met hun lichaam.

Details | website | Alle artikelen uit de Tuin en Park Techniek no. 3

Geen opmerkingen: