Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 19 april 2008

Dossiers over Nederlandse gebieden en landschappen

Onze Land Bodem Water database is een bestand met gebiedsgerichte informatie over Nederland. Over karakteristieke landschappen als beekdallandschap, duinlandschap is veel te vinden, maar ook over Walcheren, Kennemerland, de Betuwe, de Blauwe Stad, de Veenkoloniën. Alle informatie over een bepaald gebied wordt bij elkaar gezet. Bijvoorbeeld over de plannen voor het Wieringerrandmeer, de Veenkoloniën of het herstel van het Renkums beekdal. Het meest recente dossier gaat over de Friese Wouden. Er volgen binnenkort meer dossiers over Nederlandse gebieden en landschappen bij de Land Bodem Water database.

Dossier Friese Wouden | Dossier Wieringerrandmeer | Dossier Renkums beekdal | Dossier Veenkoloniën | Dossier Hoeksche Waard

Geen opmerkingen: