Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 4 maart 2008

Waterberging en natuur combineren

Vijf pilotprojecten hebben de afgelopen jaren meer inzicht gegeven in de mogelijkheden om waterberging en natuur te combineren. Door intensief te monitoren zijn de gevolgen voor de natuur beter in beeld gebracht. Deze brochure geeft een samenvatting. De vijf pilotprojecten zijn: Hunze (Water vasthouden en verbetering waterkwaliteit); Woudmeer-Speketer (Waterberging in polders); Woolde (Berging van stedelijk water); Harderbos (Waterberging en water vasthouden in bossen); en Beerze (Waterberging in beekdalen).


Details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: