Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 6 maart 2008

Massariaziekte steekt de kop op in Utrecht

bron:www.tuinenlandschap.nl
Bij twee platanen in het Zocherpark langs de Singel in Utrecht is aantasting van de schimmel Splanchnonema platani, oftewel massariaziekte, geconstateerd. Hoewel nog niet door de Plantenziektekundige Dienst officieel vastgesteld, voldoet het aantastingsbeeld aan alle symptomen. Utrecht onderzoekt 4500 platanen op de bomenziekte Massaria. De schimmel veroorzaakt houtrot, wat gevaar kan opleveren.
In 2007 werden de eerste aantastingen aangetroffen in Sittard-Geleen, waarna de schimmels steeds verder Nederland intrekt.


Website Massariaziekte | Symptomen en foto's | Alle artikelen uit Tuin en Landschap no. 5

Geen opmerkingen: