Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 4 maart 2008

Spuiten op verharding moet volgens DOB

Wie professioneel onkruid wil bestrijden op verhardingen met glyfosaat (Roundup) moet dit vanaf 2007 volgens Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen doen, oftewel het DOB-systeem. DOB is een balans vinden met verschillende bestrijdingsmethoden tussen kosten, onkruidbeeld en milieueffecten.

Details | volledige tekst | website | alle artikelen uit Tuin en Park techniek no. 1

Geen opmerkingen: