Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 12 maart 2008

Virtuele rondleiding over de zuivering

Foto: virtuele rondleiding
Waterschap Zuiderzeeland zuivert al het afvalwater in Flevoland, zodat het schoon genoeg is om het weer in een sloot, waterplas of kanaal te kunnen laten stromen. Loop zelf over de zuivering en bekijk hoe het afvalwater in Flevoland gezuiverd wordt.


Details | virtuele rondleiding

Geen opmerkingen: