Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 12 maart 2008

Hormonen en geneesmiddelen in de bodem

Er is nog veel onbekend over het voorkomen van hormonen en geneesmiddelen in de bodem. Dat is de uitkomst van een lijvig literatuuronderzoek van Alterra. Er zijn simpelweg te weinig metingen voorhanden, waarop een conclusie getrokken zou kunnen worden. Verder is de omvang van de verontreiniging met de meeste van deze stoffen onbekend en de schaal van de problematiek kan dus moeilijk worden vastgesteld. Op basis van de literatuur kan wel worden aangegeven of deze stoffen meer of minder risicovol zijn.

Details | volledige tekst |

Geen opmerkingen: