Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 8 maart 2008

Landschapsbeheer Nederland


Docent Groene Ruimte Peter Nugter vond weer informatie die hij graag met collega's zou willen delen in de Groen-blog. "Op het gebied van landschapsbeheer is er verrassend veel, maar je moet er maar net tegen aanlopen". Let op de vele links in de onderstaande tekst!

Cultuurhistorisch beheer
Landschapsbeheer Nederland heeft afgeleid van de informatie uit het Handboek Cultuurhistorisch Beheer een nieuwe website over het beheer van landschappen en landschapselementen opgezet. Met veel aandacht voor, en uitleg over de praktijk van het cultuurhistorisch beheer van bijvoorbeeld knotbomen, geriefhout, dobben, poelen en andere landschapselementen. Daarnaast besteedt de site aandacht aan enkele voorbeeldprojecten als Landgoed Stoutenburg en Ervenproject Wierden.
Zie: http://www.chbeheer.nl/

Beheer van Archeologische Landschapselementen
De stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer - de voorganger van Landschapsbeheer Nederland - heeft rond 1990 het boekje 'Archeologische landschapselementen' uitgegeven. Dit boekje is geschreven door Evert van Ginkel en Bert Groenewoudt en gaat in op verschillende aspecten die te maken hebben met het beheer van archeologische elementen, zoals hunebedden, grafheuvels, celtic fields en kasteelterreinen. Het boekje is al sinds enige jaren uitverkocht, maar de tekst is hier als pdf te downloaden.

Agrarisch Natuurbeheer
Al eerder is in Artik+ melding gemaakt van een prima informatiebron over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het complete boek is hier digitaal beschikbaar.

Landschapsontwikkelingsplannen (LOP)
Het landschapsontwikkelingsplan is een goed hulpmiddel voor ondersteuning van het gemeentelijk landschapsbeleid. Deze planvorm zal de komende jaren de bestaande landschapsbeleids- en landschapsstructuurplannen vervangen. Het ministerie van LNV stelt subsidie beschikbaar voor het laten opstellen van een landschapsontwikkelingsplan. In opdracht van het ministerie van LNV heeft Landschapsbeheer Nederland een praktische handleiding gemaakt die het proces van de subsidieaanvraag en het laten opstellen van een landschapsontwikkelingsplan beschrijft. Ook de gewenste inhoud van het plan en de uitvoering en financiering komen hierin aan de orde. Download de pdf van de tekst hier. Een gedrukte versie kunt u bestellen via de webwinkel of bij het secretariaat van Landschapsbeheer Nederland, 030-2345010.

Peter Nugter

Geen opmerkingen: