Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 17 januari 2008

Waterberging, natuurontwikkeling en het landbouwbedrijf op Aver Heino

Het Waterschap Groot Salland produceerde diverse webfilmpjes over het demonstratieproject Aver Heino. Hier worden mogelijkheden voor waterberging in combinatie met land-, akkerbouw en natuurontwikkeling getoond en onderzocht. Ben Timmerman is bedrijfsleider op Aver Heino en speelt een rol in de filmpjes. “Er zijn op Aver Heino diverse situaties te zien hoe water op een beheersbare manier kan worden toegelaten op het boerenbedrijf. In de internetfilmpjes komt de combinatie tussen water en landbouwkundig medegebruik aan bod, maar ook de wisselwerking tussen natuurontwikkeling en water. Ieder filmpje geeft kort en helder inzicht in een specifieke vorm van waterberging. De bezoeker van de site krijgt een echte rondleiding.

Details | de webfilmpjes | achtergrondinformatie over praktijkcentrum Aver Heino: Water op 't boerenbedrijf.

Geen opmerkingen: