Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 17 januari 2008

Voorbeeldproject voor modern waterbeheer : retentiesysteem Lage Mors in Delden

foto: bron Vakbladgroen.nl
Vrijwel iedereen is inmiddels doordrongen van de notie dat ons klimaat aan het veranderen is en dat dit consequenties heeft voor de waterhuishouding. Het versterken van onze kwetsbare kust tegen de nieuwe monstergolven vanaf de gestegen Noordzee spreekt daarbij het meest tot de verbeelding. Ook landinwaarts moet het nodige gebeuren. Het retentiesysteem van de Lage Mors in Delden is een voorbeeldproject voor modern waterbeheer

Details | volledige tekst | alle artikelen in Groen no.1

Geen opmerkingen: