Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 17 januari 2008

Naar een klimaatbestendig Nederland: het Groene Hart

Een duurzame gebiedsontwikkeling in het Groene Hart, hoe krijgt dat vorm, rekening houdend met klimaatverandering. De ambitie om de regionale problemen in het Groene Hart (op korte termijn) aan te pakken is volop aanwezig. Daarmee moet de lange termijn niet uit het oog verloren worden. Is het Groene Hart 'straks' wel voldoende klimaatbestendig ingericht, zeg anno 2050? Daarover gaat dit rapport.

details | volledige tekst

Geen opmerkingen: