Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 19 december 2007

Rode Lijst amfibieën en reptielen geactualiseerd


De levendbarende hagedis keldert in aantal en staat net als de rugstreeppad op de nieuwe Rode Lijst Reptielen en Amfibieën, die is opgesteld door stichting RAVON. De toestand van veel soorten is kritiek. Het voortbestaan van de Nederlandse herpetofauna is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van menselijke hulp. Maar het is ook de mens die zijn grootste bedreiging vormt. Niet alleen via verdroging, vermesting en versnippering van zijn leefgebied, maar ook door verkeerd beheer


Details | Alle artikelen uit Boomblad in 2007 | website Ravon

Geen opmerkingen: