Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 13 december 2007

Plantenvademecum voor tuin, park en landschap


Het Plantenvademecum voor tuin, park en landschap is een vervolg op 'Vademecum wilde planten'. Allereerst is het aantal planten uitgebreid met (uitheemse) houtige soorten en sierplanten die zowel de esthetische als de ecologische kwaliteit van de leef- en woonomgeving kunnen bevorderen. Daarmee komt het totale aantal, uitgebreid beschreven planten in dit boek op 1500 soorten. Verder heeft iedere plant een beheer/milieucode en is aan de groeiplaats, het ecologisch verantwoorde beheer en het onderhoud van tuin, park en landschap een apart hoofdstuk gewijd. Bij elke plant wordt bovendien aandacht geschonken aan bijen en vlinders. De auteur gebruikt bijen ook als metafoor voor de schakel tussen mens en natuur. Wie in zijn achtertuin rekening houdt met bijen, houdt ook rekening met de overige natuur, maar misschien nog wel het meest met zichzelf. Arie Koster bespreekt in Plantenvademecum circa 1200 drachtplanten

Details | artikel in de Gelderlander | Inhoudsopgave cd-rom

Geen opmerkingen: