Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 12 december 2007

Normenboek Natuur, Bos en Landschap


Sommige boekwerken verdienen blijvend aandacht. Er was al langere tijd naar uitgezien, het paste niet meer in het takenpakket van Staatsbosbeheer (na privatisering) maar de praktijk had er behoefte aan. De gevolgen van het dreigende gemis van actuele kostennormen werd onderkend. En zo verscheen, na intensieve samenwerking met allerlei partijen, het nieuwe Normenboek natuur, bos en landschap 2006 : tijd- en kostennormen voor inrichting en beheer van natuurterreinen, bossen en landschapselementen. Reden genoeg om er hier nog eens de aandacht op te vestigen.

Details | website normenboek

Geen opmerkingen: