Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 19 december 2007

Cursus bodembeoordeling : een handleiding voor cursusleiders

In een samenwerking van Louis Bolk Instituut (LBI), Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Nutriënten Management Instituut (NMI) is een cursus ontwikkeld waarbij de beoordeling van de bodem aan de hand van een profielkuil centraal staat. Het doel van deze cursus in om na bestudering van bodemstructuur, bodemleven en beworteling de bodem te beoordelen. Vervolgens kunnen maatregelen gekozen worden om eventuele tekortkomingen op te heffen. Een onderdeel van het cursusmateriaal is deze handleiding voor cursusleiders.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: