Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 21 december 2007

Plantenziektenkundige Dienst onderzoekt Oost-Aziatische boktor

Bij een importeur van esdoorns in het Westland is een besmetting met de Oost-Aziatisch boktor (Anoplophora chinensis) geconstateerd. Ook zijn er in de directe omgeving van het bedrijf boorgaten in een boom en struik aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op een verdere verspreiding van deze boktor vanuit het bedrijf naar de groene ruimte. De Plantenziektenkundige Dienst onderzoekt de komende tijd deze mogelijkheid. Door het winterseizoen is er op dit moment geen risico voor verdere verspreiding van de boktor.

Persbericht LNV | eerder artikel uit Tuin en Landschap

Geen opmerkingen: