Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 26 november 2007

Strategische concepten voor een beplantingsplan

Bomen, struiken en vaste planten vertonen een enorme variatie aan groeivormen, ontwikkelingscycli en verbreidingsstrategieën. De soms ongebreidelde dynamiek die planten ten toon spreiden, maakt de beheersplanning lastig. Vanuit de planten bezien is het zinvol eerst na te denken over het gewenste beplantingsconcept voordat het beplantingsplan wordt uitgewerkt

Details | Alle artikelen in Tuin & Landschap no. 24

Geen opmerkingen: