Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 24 november 2007

Beheersing van de iepziekte

Plaatje: http://www.ivn-dewalden.nl/
Om de stobben van gevelde iepen snel te laten afsterven om opslag vanuit de stobbe en de wortels te voorkomen worden in de reguliere iepziektebestrijding doorgaans nog chemische middelen gebruikt. Dit wordt vanuit het oogpunt van milieuzorg steeds minder wenselijk geacht. Vorming van opslag kan worden tegengegaan door bomen te ringen waardoor ze geleidelijk afsterven omdat het transport van energierijke stoffen naar de wortels en stamvoet dan wordt verhinderd. In 2003 is een proef gestart om hierin meer inzicht te krijgen. Deze vond plaats in enkele gemengde loofboomopstanden met ca 5% veldiep (Ulmus minor) in het Lauwersmeergebied. In 2005 zijn de waarnemingen voortgezet. Waarvan hier de resultaten gegeven worden.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: