Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 5 december 2007

Natuurbeleving door allochtonen en jongeren


In deze studie wordt bekeken hoe allochtonen en jongeren de natuur beleven, wat ze belangrijk vinden voor een natuurgebied en hoe ze gebruik maken van de natuur. Met die kennis kunnen beleidsmakers, communicatiedeskundigen en medewerkers van natuurbeschermingsorganisaties hun voordeel doen. Lees de ervaringen van Serdar Köker, die als tweejarige naar Nederland kwam, en ondertussen directeur is van een Nederlands-Turkse Stichting. Of de ervaringen van Marloes, die zich verbaast over leeftijdsgenoten, die (ook) wèl iets met natuur hebben.

Details | volledige tekst | intermezzo essays

Geen opmerkingen: