Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zondag 30 september 2007

Snoeien doet groeien?

Dit bedrijfsvergelijkend onderzoek is branchebreed gehouden binnen de groensector. Het beoogt een belangrijke bron van managementinformatie te zijn voor de groenbedrijven en een betrouwbaar en consistent beeld te geven van de sector als geheel. Het rapport laat zien dat veel bedrijven binnen de groensector en met name de kleinschalige, een laag of zelfs negatief exploitatieresultaat behalen. De titel 'Snoeien doet groeien' refereert in dit kader naar het ruimte maken voor duurzame groei in de omzet. Deze omzetgroei is nodig, omdat veel kleine bedrijven te weinig omzet realiseren om een behoorlijk ondernemersloon te verdienen. Dit betekent in feite dat de ondernemer minder verdient dan een werknemer in loondienst met een soortgelijke functie.

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: