Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zondag 30 september 2007

Natuurcompensatie over de grens

In dit rapport van het LEI wordt verslag gedaan van een onderzoek naar natuurcompensatie in het buitenland. In Nederland bestaan er verschillende problemen bij de uitvoering van het compensatiebeginsel binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het ministerie van LNV wil graag verbetering in de uitvoering en is daarom op zoek naar leerervaringen uit andere landen. Eerst is een quickscan uitgevoerd voor Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten, Zweden en Vlaanderen. Vervolgens is het compensatiebeginsel nader onderzocht in Engeland en Duitsland

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: