Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 4 augustus 2007

Beschermingsplan akkerplanten

In soortbeschermingsplannen staat wat er nodig is om de soort in Nederland te laten voortbestaan. Omdat veel van de soorten niet zo bekend zijn, is door Expertisecentrum LNV voor akkerplanten een "factsheet" gemaakt, met daarop een samenvatting van de belangrijkste informatie. Naast een beschrijving van de soort, met een foto, is op een kaartje aangegeven waar de soort nog voorkomt. Ook is aangegeven wat de grootste bedreigingen zijn en wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn.


>>Details en volledige tekst van de factsheets

Geen opmerkingen: