Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 7 augustus 2007

Oorlog voeren met bomen

Het groen bij de forten van de Nieuwe Hollandse waterlinie staat er niet zomaar, maar is van grote cultuurhistorische waarde. De Stichting Probos deed onderzoek naar de beplanting. Uit literatuurstudie blijkt dat de beplanting ingezet kon worden als verdedigingsmiddel. Zo maskeerden hoogopgaande bomen als Amerikaanse eiken, Canadese en Italiaanse populieren het fort. Achter de vuurmonden in het fort werden bomen en struiken met donker gebladerte geplant, bijvoorbeeld iepen. Doornhagen vormden lastige obstakels voor vijandige legers. Bij Fort Vechten is nog veel herkenbaar van de oorspronkelijke beplanting van dit bastion van de Hollandse waterlinie.

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: