Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 4 augustus 2007

Bodemverdichting door berijden bij zodebemesten : effecten

In dit rapport van de Animal Sciences Group en het Louis Bolk Instituut zijn de effecten op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver, bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit onderzocht. Berijden bij zodebemesten in het voorjaar op een natte bodem had weinig effect op bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit. De opbrengst van gras-klaver was alleen licht lager (4%) in de eerste van vijf sneden.

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: