Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 11 mei 2010

Nationaal Saet en Cruyt museum

Het Nationaal Saet en Cruyt Museum geeft een overzicht van de ontwikkeling van de teelt en handel in groente- en bloemzaden.
Vanf 1800 werd er beroepsmatig zaad geteeld onder andere in Andijk.
Halverwege de negentiende eeuw ontstonden een aantal gespecialiseerde zaadteeltbedrijven, die nog steeds een vooraanstaande positie innemen in de wereld. Zij spelen ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe en betere rassen middels veredeling en het toepassen van de modernste genetische wetenschap.
In het museum treft men een permanente tentoonstelling aan over alle facetten van het zaadvak. In wisselende exposities worden speciale thema’s uit dit vak belicht.Details | Website

Geen opmerkingen: