Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 10 mei 2010

Boomkwekerijen Vlaanderen in opmars

De boomkwekerij in Vlaanderen groeit. In tien jaar tijd is het areaal met bijna 500 ha gegroeid. Sierbomen en struiken zijn in Vlaanderen het belangrijkste boomkwekerijproduct.

Het Oost-Vlaamse sierteeltareaal is 2.414ha groot, d.i. 42,7% van het Vlaamse sierteeltareaal. Oost‐Vlaanderen is daarmee qua areaal de belangrijkste sierteeltprovincie in Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen met een aandeel 25,1%.
Van het totale sierteeltareaal neemt de boomkwekerij 73,5% in beslag: een oppervlakte van 4.154 ha. Dit blijkt uit studie van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen. De studie geeft geen verklaring voor bepaalde tendensen, de informatie is gebaseerd op officiƫle cijfers. Wel zijn er duidelijke signalen naar en inzichten in de sierteeltsector.

Details | Rapport | alle artikelen in de Boomkwekerij nr. 17

Geen opmerkingen: