Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 6 april 2010

Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen

Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii. Valse meeldauw kan tot tien jaar in de grond overleven als rustspore. Deze rustsporen zorgen voor systemische infectie van de plant. Daarnaast veroorzaken, op de bladeren nieuw gevormde, sporen bladvlekken. Werkzame fungiciden zijn vooralsnog in de teelt niet toegelaten en coaten van zaad met fungiciden werkt niet afdoende. In dit project zijn een aantal preventieve maatregelen onderzocht en daarnaast is een aantal perspectiefvolle middelen onder praktijkomstandigheden getest. Twee bestrijdingsmiddelen blijken zeer perspectiefvol te zijn. De effecten van verschillende gewasrestmanagement behandelingen waarmee besmetting van de grond wordt voorkomen hebben we niet kunnen vaststellen door een zeer lage ziektedruk in de veldproef. Er is wel vastgesteld dat de overlevingssporen zeer vroeg en aan het eind van het seizoen worden gevormd. Ook is het mogelijk om zoösporen die op het blad worden gevormd in de lucht te aan te tonen m.b.v. moleculaire technieken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roselinde Duyvesteijn, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr. 13532. Klik hier voor meer informatie en foto's over valse meeldauw.

Geen opmerkingen: