Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 25 maart 2010

Nog geen adequate bestrijding meikeverengerlingen

Engerlingen van de meikever vreten graag aan de wortels van veel boomkwekerijgewassen. Ze veroorzaken veel schade aan de gewassen en zijn niet goed te bestrijden. De engerlingen kunnen meer dan een meter diep in de bodem wegkruipen waar ze onbereikbaar zijn voor bestrijdingsmiddelen. Met name in het oosten en zuiden van Nederland zijn de problemen groot. Om dit probleem beheersbaar te maken is in 2006 een onderzoek gestart. Na vier jaar zoeken is er nog geen middel of maatregel gevonden om ze onder controle te houden.


Details | Publikatie PPO | Alle artikelen in de Boomkwekerij nr. 11 in Artik+

Geen opmerkingen: