Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 22 maart 2010

Kan een robot ziekzoeken?

Virusaantastingen in bloembolgewassen veroorzaken veel economische schade. Om de virusdruk van vooral het tulpenmoza├»kvirus (TBV) in de tulpenteelt te verminderen, worden zieke planten verwijderd door ziekzoekers. Ziekzoeken vereist veel expertise en tijd; men is daarom op zoek naar alternatieven om aangetaste tulpen snel op te sporen en te verwijderen. Een ‘ziekzoekrobot’ zou uitkomst kunnen bieden.


Details | volledige tekst | Website PPO WUR | Meer over ziekzoeken in Artik+

Geen opmerkingen: