Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 22 februari 2010

Wiki over bodem en ondergrond


SKB komt met een wikipedia, nu het nieuwe programma duurzame ontwikkeling van de ondergrond van start gaat. Kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s. De wiki heet Soilpedia en omvat naast het al eerder ontwikkelde thema Bodemverontreiniging en bodemsaneringstechnieken de volgende onderdelen: Energie; Natuurlijke functies van de bodem; Waterbeheer; 5. Ondergrondse ordening. De wiki is een door SKB geredigeerde Wikipedia, dit betekent dat de inhoud wordt samengesteld door een beperkt redactieteam. In ieder geval goed om kennis van te nemen! Dat geldt ook voor de tender voor het nieuwe programma, in tien punten gepresenteerd | Details | Soilpedia | 10-punten-poster |

Geen opmerkingen: