Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 18 februari 2010

Nieuw feromoon voor opsporen gleditiagalmug


Gleditsiagalmug is een lastige plaag in de laanboomteelt. Vooral in de opkweek van oculaties of handveredelingen tot leverbare boom leidt de aantasting vaak tot groeiderving. In Hongarije is een feromoon ontwikkeld waarmee de mannelijke galmuggen worden aangetrokken. Op een praktijkbedrijf in Echteld zijn vallen met dit feromoon getest in een onbehandeld en een behandeld perceel. Aan de hand van de vangsten in de deltavallen zijn nauwkeurig de piekmomenten van de vlucht, en dus de eileg ,bepaald. Op deze momenten kan dan een bestrijding worden uitgevoerd. Het aantal bespuitingen met breedwerkende middelen kan zo tot een minimum worden beperkt.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Helsen onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw, het volledige rapport is voor PT leden in te zien via uw account op de website van Productschap Tuinbouw. Op de site van de beeldenbank kunt u meer lezen over de gleditiabladgalmug.

Geen opmerkingen: