Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 6 januari 2010

Weegsysteem en vochtsensoren helpen bij watergiftsturing

Er is in toenemende mate aandacht voor het optimaliseren van de watergift in de pot- en containerteelt. Voor het monitoren en/of het sturen van de watergift zijn er twee perspectiefvolle systemen : het weegsysteem en het vochtsensorssysteem. PPO Boomkwekerij onderzocht beide systemen op voor- en nadelen.

Details | Alle artikelen in De Boomkwekerij nr. 52/53 in Artik+ | Eerder verschenen artikel over watergiftsystemen

Geen opmerkingen: