Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 4 januari 2010

Drie loofbomen met Oost-Aziatische boktor in Boskoop

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft in Boskoop drie loofbomen met Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) aangetroffen. Het is de tweede keer dat in Nederland een aantasting in planten in de groene ruimte is gevonden. Eerder werden twee uitvlieggaten en twee levende larven in het Westland aangetroffen. Om te voorkomen dat de boktor zich in het gebied vestigt, heeft het ministerie van LNV besloten alle loofbomen en -struiken in het gebied, met een straal van 100 meter rond de vondst te verwijderen.


In een dossier in ARTIK+ meer informatie,voorbeelden en links naar bronnen.

dossier Aziatische boktor (ARTIK+) | alles over de Aziatische boktor in Artik+ | Bericht Tuin&Landschap | Eerder persbericht PD

Geen opmerkingen: