Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zondag 17 januari 2010

Makkelijk begroenen met mosmatten

Verreweg de meeste extensieve groendaken zijn beplant met sedum. Nieuw zijn mosdaken; deze zijn gemakkelijk aan te brengen en kunnen door hun geringe gewicht ook op lichte dakconstructies worden toegepast. Oorspronkelijk zijn mosmatten ontwikkeld om fijnstof af te vangen in bermen langs snelwegen. De mosmatten bestaan uit een waterbergende vezellaag, een laag met moskiemen en een laag met driedimensionale vezelds die de (wortelloze) mossen vasthoudt. Het totaal is ongeveer 1 cm. dik. De mosplantjes gaan pas groeien als de matten op het dak liggen. De duur van de uiteindelijke dikte van 6 cm. die de mat kan bereiken is afhankelijk van de locatie en de vochtigheid. Mosdaken vergen zo weinig kennis van groen dat ze zonder tussenkomst van de groenman door dakdekkers verwerkt kunnen worden. Vanuit de vakgroep dak- en gevelbegroeners van de VHG komen geluiden dat het begroenen van daken in de groenbranche thuis blijft horen. De beplantingen die je aanlegt, het onderhoud van de planten en de garantie die de groenvoorziener of hovenier moet kunnen geven op het eindbeeld vraagt kennis van zaken.

Details | alle artikelen in Tuin&Landschap nr. 1 in Artik+ | alles over groene daken in ARTIK+

Geen opmerkingen: