Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 18 januari 2010

Arbocatalogus : agrarische en groene sectoren

De Arbocatalogus is een feit. Sinds 14 januari 2010 is deze digitaal te raadplegen door ondernemers uit alle agrarische en groene sectoren. Nieuw is de Arbocatalogus Bos en Natuur. De catalogus vormt de basis waarop de Arbeidsinspectie bedrijven controleert op het naleven van de arboregels en -omstandigheden op de bedrijven. De catalogus is een voortvloeisel uit de Arbowet die in 2007 in werking is getreden.

Details | Website Arbocatalogus | meer publicaties over de arbocatalogus in ARTIK+

Geen opmerkingen: