Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 14 januari 2010

Engerlingen, hoe erg is de overlast?

Engerlingen tasten niet alleen sportvelden en golfbanen, maar zelfs weilanden ernstig aan. Dit najaar is in de golfbranche een werkgroep genaamd 'Den Engerlingh' ontstaan. De werkgroep inventariseerde hoe groot de overlast was van engerlingen via een internetonderzoek. Vakblad Fieldmanager heeft daar, speciaal voor de sportveldenbranche, een eigen onderzoek aan gekoppeld. Hoe herken je verschillende engerlingen en welke factoren zijn belangrijk bij het ontstaan van plagen.

Details | Volledige tekst | Meer over engerlingen en alle artikelen in Fieldmanager nr. 6 in Artik+ | alles over engerlingen in ARTIK+

Geen opmerkingen: