Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 16 november 2009

Uitbreiding MEBOT voor boom- en fruitteelt

In 2009 is PPO gestart met uitbreiding van het milieutechnisch en economisch bedrijfssimulatiemodel MEBOT voor boomkwekerij- en fruitteeltgewassen. Met het computermodel kunnen voor bedrijven de milieu- en economische effecten van teeltmaatregelen en strategieĆ«n worden geĆ«valueerd op het gebied van mineralen en gewasbescherming. Aanvankelijk is MEBOT ontwikkeld voor de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten en bloembollen. Het model is uitgebreid en aangepast omdat het bij de boomkwekerij en fruitteelt vaak gaat om meerjarige teelten, die deels ook los van de grond worden geteeld op containervelden. Daarnaast is het door de diversiteit van de teelten lastiger om volledige teeltschema’s op te stellen. De eerste testcases zijn de teelt van spillen (laanbomen) en appels (ras Elstar).


Uitbreiding voor boom- en fruitteelt | MEBOT 1.01 | Bericht kennisonline | Info over computerapplicatie MEBOT

Geen opmerkingen: