Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 12 november 2009

Schone sloot naast de boomgaard

Een ecologisch verantwoorde fruitteelt is het moeilijkst te realiseren in gebieden met veel sloten, smalle percelen en weinig windschermen. Een systeeminnovatie is dan ook noodzakelijk om een grote stap te maken in het verminderen van de milieubelasting van het oppervlaktewater door chemische beschermingsmiddelen. In dit onderzoek is een systeeminnovatie in de praktijk onderzocht in de jaren 2006 t/m 2008 op drie fruitteeltbedrijven in het oosten van Zuid-Holland.

Details | Volledige tekst

Geen opmerkingen: