Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 5 november 2009

Resultaten particuliere bosbouw in 2008 weer in de min

De Nederlandse particuliere bosbouw legde in 2008 ongeveer 40 euro per hectare toe op het bosbeheer. Dat is een forse achteruitgang ten opzichte van de twee voorgaande jaren, toen er vooral dankzij de sterk gestegen houtprijzen positieve resultaten werden behaald. In 2008 zijn de houtprijzen echter weer gedaald en in combinatie met een toename van de kosten van het bosonderhoud is het bedrijfsresultaat sterk teruggelopen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten over 2008, die zijn samengesteld door het LEI.

Bekijk de bedrijfsresultaten (euro per hectare bos) particuliere bosbedrijven, 2001-2008 en de data particuliere bosbedrijven in het LEI bericht.

Informatie LEI | Bericht Groene Ruimte

Geen opmerkingen: