Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 4 november 2009

Productieareaal greenports krimpt

Grontmij heeft in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek gedaan naar de toekomst van de greenports. De studie is gedaan in het kader van het ruimtelijk beleid waar het ministerie aan werkt. De vraag die Grontmij in het rapport onder andere probeert te beantwoorden is of de verwachting dat de productie zich op termijn uit de greenports zal verplaatsen, gegrond is.


Details | Volledige tekst | Bericht Vakblad voor de Bloemisterij

Geen opmerkingen: