Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 29 oktober 2009

Gevolgen nieuwe AM bestrijdingsrichtlijn in bloembollensector

Op 1 juli 2010 treedt de nieuwe Europese AM bestrijdingsrichtlijn in werking. In een nieuwsbrief geeft de Plantenziektenkundige Dienst (PD) bloembollentelers informatie over de veranderingen in het Aardappelmoeheid (AM) beleid voor deze sector als gevolg van de nieuwe richtlijn. Verder geeft de PD daarin aan hoe Nederland de nieuwe richtlijn gaat invoeren. De nieuwe AM bestrijdingsrichtlijn betekent dat de regulering voor bloembollen wordt verlicht of zelfs opgeheven. Alleen voor Dahlia, Gladiool, Hyacint, Iris, Lelie, Narcis en Tulp stelt de EU nog eisen aan vrij zijn van AM. Voor alle andere bloembollen, knollen en wortelstokken ten behoeve van de sierteelt gelden geen eisen meer vanaf 1 juli 2010. Voor de 7 genoemde gewassen worden de eisen verlicht. Het blijft voor deze gewassen mogelijk om via grondonderzoek aan te tonen dat er sprake is van een 'AM vrij perceel.'

Bericht AgriHolland | Nieuwsbrief Aardappelmoeheid voor bloembollentelers | Info op website PD

Geen opmerkingen: