Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 3 juni 2009

Warm weer geeft, vroege uitbundige bloei


Door het warme voorjaar staan bomen en bloemen vroeger dan normaal massaal in bloem en blad. Door de hoge temperaturen ontwikkelen de plagen zich eveneens sneller en doen zich meer soorten voor dan voorgaande jaren.
Al sinds 1946 verzamelt Alterra samen met een landelijk netwerk van vrijwilligers, elk jaar gegevens over insectenplagen op bomen en struiken in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Insectenplagen kunnen indicatoren zijn voor de vitaliteit van bomen en bossen in relatie met stressfactoren zoals klimaatverandering. Beheerders of particuliere belangstellenden kunnen waarnemingen over insecten(plagen) op bomen en struiken melden. De waarnemingen zijn van harte welkom.


Website | Bericht Tuin & Landschap

Geen opmerkingen: