Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 2 juni 2009

Groene lesvoorbeelden gebundeld: kijken, leren, kiezen, zelf doen

Onder het motto 'Kijken, leren, kiezen, zelf doen' is een map samengesteld voor leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs. Het lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van het RIGO-Project: Growing Green Competence Center. Het doel is de belangstelling te wekken van basisschoolleerlingen voor het groene onderwijs, opdat meer kinderen hiervoor zullen kiezen. Het project werkt onder andere aan imagoverbetering van de groene sector en doorlopende leerlijnen van groen VMBO-MBO en HBO. Het project is een initiatief van Wellantcollege, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (PPO-BBF) en Innovatie-en Praktijkcentrum Groene Ruimte (IPC-GR).


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: