Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 19 mei 2009

Werving seizoenarbeiders verplicht via website


Het werven van seizoenarbeiders moet vanaf 1 juli verplicht via de website seasonalwork.nl verlopen. De site maakt vanaf 1 juli deel uit van de toetsing voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning aldus het tijdschrift 'Nieuwe Oogst'.


Bericht de Boomkwekerij | Website

Geen opmerkingen: