Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 25 mei 2009

Platform tegen invasieve exoten opgericht

Op 22 mei, tijdens de Dag van de invasieve exoten, is de oprichting van het Platform Stop invasieve exoten bekendgemaakt.
Invasieve exoten zijn planten en dieren die door menselijk toedoen vanuit andere werelddelen in Nederland terechtkomen. Doordat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. De soorten kunnen op allerlei manieren schade aanrichten aan bijvoorbeeld natuur, milieu, gezondheid, welzijn, waterbeheer en recreatie. Indien onvoldoende wordt ingegrepen is de populatie niet meer uit te roeien en is de schade onomkeerbaar. Hoewel invasieve exoten een van de grootste bedreigingen vormen voor de biodiversiteit, pakken natuur-en milieuorganisaties dit onderwerp onvoldoende op. Daarom heeft Wilfred Reinhold, die sinds 2006 onderzoek doet naar het overheidsbeleid rond invasieve exoten, het initiatief genomen tot oprichting van het platform Stop invasieve exoten.

Bericht Groene Ruimte | Website invasieve exoten | Website

Geen opmerkingen: