Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 9 februari 2009

Www.bomenwaaier.nl

De BomenWaaier is een softwarepakket met een gedetailleerd bomenkeuzesysteem en bomeninformatie website voor professionele gebruikers. Met behulp van de BomenWaaier kan de plantlocatie en de voor het ontwerp meest geschikte bomen en grote struiken geslecteerd worden. Een geschikte boom geeft immers meerwaarde aan een gebouw of huis. De site voegt regelmatig nieuwe informatie uit de vakliteratuur toe, zoals sortimentsbeschrijvingen en keuringsrapporten in Dendroflora.

Website

Geen opmerkingen: