Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 6 februari 2009

Bestrijding veenmollen blijft lastig


De veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa) komt van oudsher in bijna heel Europa voor, maar vooral in veengebieden zoals in en rondom Boskoop en Aalsmeer.
Daar richten de veenmollen veel schade aan. De bestrijding van dit insect is een knelpunt, omdat het middel Mesurol slakkenkorrels geen toelating heeft voor het gebruik buiten in de vollegrond. Op verzoek van de NBvB heeft DLV Plant gezocht naar een oplossing en een praktijktest uitgevoerd met het aaltje Steinernema carpocapsae.

Details | Film van DLV Plant over de veenmol | Beschrijving van de Veenmol in Wikipedia

Geen opmerkingen: