Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 16 februari 2009

Natuur op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen herbergen meer natuur dan je zou verwachten. Met wat eenvoudige ingrepen kunnen ondernemers deze natuurwaarden nog verder opkrikken. Vaak ligt er aan de achterkant van een bedrijf of zijn er op bedrijventerreinen braakliggende percelen, waar allerlei natuur zich spontaan vestigt. Robbert Snep, werkzaam bij Alterra Wageningen UR, promoveerde vrijdag 6 februari op het onderwerp 'bedrijventerreinen en biodiversiteit'.

Dissertatie Wageningen UR

Geen opmerkingen: